Pracownicy sektora opieki zdrowotnej

Projekty

Innowacyjne projekty promujące zdrowie mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu ochrony zdrowia , który ma na celu wdrażanie strategii UE w zakresie zdrowia .

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje stosunki z odbiorcami wsparcia finansowego w ramach programów ochrony zdrowia.