Terveysalan ammattilaiset

Hankkeet

Innovatiiviset hankkeet, joilla kehitetään EU:n ja jäsenmaiden valmiuksia torjua terveysuhkia, voivat saada EU-rahoitusta terveysalan toimintaohjelmasta . Tällaisilla hankkeilla toteutetaan EU:n terveysstrategiaa .

Vuodesta 2005 terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto on hallinnoinut hanke-ehdotuspyyntöjä, vastannut apurahoista ja konferenssien järjestämisestä sekä hoitanut suhteita toimintaohjelman tuensaajiin.