Hälso- och sjukvårdspersonal

Policy

Hälso- och sjukvården är en arbetsintensiv sektor och en av de största arbetsgivarna i EU med cirka 17 miljoner anställda (8 % av alla jobb). Den åldrande befolkningen och den växande efterfrågan på vård gör att sjukvården kommer att förbli en stor arbetsgivare också i framtiden.

Trots det står sektorn inför flera stora utmaningar:

  • Också arbetskraften åldras och det finns för få att anställa för att ersätta de som går i pension.
  • Personalomsättningen är stor inom vissa personalgrupper på grund av tuffa arbetsvillkor och relativt låg lön.
  • Ny kompetens behövs för att hantera ny teknik och ökningen av kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom bland de äldre.

Handlingsplan för vårdpersonalen i EU

Med handlingsplanen för EU:s arbetskraft inom hälso- och sjukvården  vill EU hjälpa medlemsländerna att samarbeta om de här utmaningarna och öka sysselsättningen genom att

Planen lades fram tillsammans med en allmän sysselsättningsplan: Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning .

Arbetsgruppen om den europeiska arbetskraften inom vården

Gruppen samlar EU-länderna och yrkesorganisationer för diskussioner och samarbete.

Arbetskraften inom vården – mötesprotokoll, presentationer och evenemang