Zdravstveni delavci

Politika

Zdravstvo je delovno intenzivna panoga in eden največjih gospodarskih sektorjev v EU – s približno 17 milijoni delovnih mest (8 % vseh delovnih mest). Zaradi staranja prebivalstva in vse večjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah bo sektor pomemben tudi za zaposlovanje v prihodnosti.

Kljub temu se sektor spopada s pomembnimi izzivi:

  • staranje delovne sile in pomanjkanje novih delavcev, ki bi nadomestili upokojene delavce;
  • velika fluktuacija zaposlenih na nekaterih področjih zaradi zahtevnih delovnih pogojev in relativno nizke plače;
  • potrebe po novih znanjih zaradi novih tehnologij in naraščanja pogostosti kroničnih obolenj, denimo diabetesa in bolezni srca med starejšimi.

Akcijski načrt za zdravstvene delavce v EU

Akcijski načrt za zdravstvene delavce v EU – SWD(2012) 93 final  je namenjen sodelovanju med državami EU pri reševanju teh težav in zaposlovanju:

Načrt je del širšega političnega dokumenta K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti – COM(2012) 173 final .

Delovna skupina za evropske zdravstvene delavce

Delovna skupina omogoča sodelovanje in razprave med vladnimi in poklicnimi organizacijami.

Zdravstveni delavci – zapisniki sestankov, predstavitve, dogodki