Personalul sanitar

Politici

Sectorul sanitar se numără printre principalele ramuri economice din UE, furnizând circa 17 milioane de locuri de muncă (8% din total). Având în vedere tendința de îmbătrânire a populației și creșterea cererii de servicii medicale, importanța acestui sector se va accentua din ce în ce mai mult.

Totuși, acest domeniu se confruntă cu o serie de provocări majore:

  • media de vârstă a personalului medical este în creștere, întrucât prea puțini tineri iau locul celor care se pensionează
  • fluctuația de personal în anumite ramuri este semnificativă, din cauza muncii solicitante și a nivelului scăzut de salarizare
  • nevoia de noi competențe crește, odată cu dezvoltarea de tehnologii inovatoare și cu incidența din ce în ce mai mare a unor boli cronice precum diabetul sau bolile cardiovasculare în rândul persoanelor vârstnice.

Un plan de acțiune în favoarea personalului sanitar din UE

Planul de acțiune pentru forța de muncă din domeniul sănătății din UE – SWD(2012) 93 final  își propune să ajute personalul sanitar să facă față acestor provocări și să stimuleze ocuparea forței de muncă prin:

Planul face parte dintr-un document politic mai amplu intitulat „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” – COM(2012) 173 final .

Grupul de lucru privind personalul sanitar european

Grupul de lucru facilitează comunicarea și cooperarea dintre guvernele naționale și organizațiile profesionale.

Personalul sanitar - procese-verbale, prezentări, evenimente