Il-forża tax-xogħol tas-saħħa

Politika

Il-kura tas-saħħa titlob ħafna ħaddiema u hija waħda mill-akbar setturi ekonomiċi fl-UE – b'madwar 17-il miljun impjieg (8% tal-impjiegi kollha). Popolazzjoni li qed tixjieħ u d-domanda dejjem tikber jiżguraw li s-settur tas-saħħa jibqa' l-mutur ewlieni għal impjiegi fil-futur.

Minkejja dan, is-settur għandu quddiemu sfidi kbar:

  • forza tax-xogħol li qed tixjieħ, u ftit wisq rekluti ġodda biex jieħdu post dawk li jirtiraw
  • bdil sinifikanti tal-impjegati f’xi oqsma minħabba kundizzjonijiet tax-xogħol diffiċli u pagi relattivament baxxi
  • Il-ħtieġa għal ħiliet ġodda biex jittrattaw teknoloġiji innovattivi u ż-żieda f'kundizzjonijiet kroniċi bħad-dijabete u l-mard tal-qalb, fost l-anzjani.

Pjan ta’ azzjoni tal-forza tax-xogħol tas-saħħa tal-UE

Il-pjan ta' azzjoni dwar il-forza tax-xogħol tas-saħħa tal-UE – tal-SWD (2012) 93 finali  jfittex li jgħin lill-pajjiżi tal-UE jaħdmu flimkien biex jindirizzaw dawn l-isfidi u tingħata spinta l-impjiegi billi:

Il-pjan huwa parti mid-dokument ta’ politika usa' Lejn irkupru għani fl-impjiegi – COM (2012) 173 finali .

Grupp ta' ħidma dwar il-Forza tax-Xogħol Ewropea għas-Saħħa

Iġib flimkien il-gvernijiet nazzjonali u organizzazzjonijiet professjonali sabiex jiddiskutu u jikkooperaw.

Il-forza tax-xogħol tas-saħħa – Il-minuti tal-laqgħat, preżentazzjonijiet, avvenimenti