Veselības jomā strādājošie

Politika

Veselības aprūpe, viena no ES lielākajām ekonomikas nozarēm, nodarbina daudz cilvēku (17 miljonus strādājošo, 8 % no nodarbināto kopskaita). Tā kā sabiedrība noveco un pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpes, šī nozare arī nākotnē būs viens no galvenajiem darba devējiem.

Tomēr nozare saskaras ar būtiskām problēmām:

  • darbinieki noveco, un darbā pieņem pārāk maz jauno speciālistu, kas varētu aizstāt pensijā aizgājušos;
  • dažās jomās ir liela darbinieku mainība grūto darba apstākļu un samērā nelielā atalgojuma dēļ;
  • nepieciešamas jaunas prasmes darbam ar inovatīvām tehnoloģijām, un hroniskas kaites ir arvien izplatītākas, piemēram, diabēts un sirds slimības padzīvojušo cilvēku vidū.

Rīcības plāns attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem

Rīcības plānā attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem (SWD(2012) 93 final)  paredzēts palīdzēt ES dalībvalstīm kopīgi risināt šīs problēmas un vairot nodarbinātību ar šādām metodēm:

Šis plāns ir daļa no plašāka politikas dokumenta “Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012) 173 final) .

Darba grupa Eiropas veselības aprūpes darbinieku lietās

Tajā tiekas valstu valdību un profesionālo organizāciju pārstāvji, lai diskutētu un sadarbotos.

Darba grupas sanāksmju protokoli, prezentācijas, pasākumi