Terveysalan ammattilaiset

EU:n toimet

Terveydenhuolto on erittäin työvoimavaltainen ala ja tärkeimpiä toimialoja EU:ssa. Ala työllistää noin 17 miljoonaa henkeä (8 % kaikista työntekijöistä). Väestön ikääntymisen ja terveydenhuoltopalvelujen kysynnän kasvun vuoksi se on keskeinen työllistäjä myös tulevaisuudessa.

Tästä huolimatta alalla on edessään monia haasteita:

  • terveydenhuoltoalan työntekijäkunta ikääntyy eikä saatavilla ole tarpeeksi uusia työntekijöitä korvaamaan eläkkeelle jääviä
  • joillakin aloilla työntekijöiden vaihtuvuus on huomattava, mikä johtuu vaativista työoloista ja suhteellisen alhaisesta palkasta
  • uusi innovatiivinen teknologia ja kroonisten sairauksien lisääntyminen (esim. ikääntyneiden diabetes ja sydänsairaudet) edellyttävät työntekijöiltä uusia taitoja.

EU:n terveysalan työvoimaa koskeva toimintasuunnitelma

EU:n terveysalan työvoimaa koskevan toimintasuunnitelman (SWD(2012) 93 final)  avulla EU-maita autetaan vastaamaan näihin haasteisiin ja parantamaan alan työllisyyttä. Tavoitteena on

Suunnitelma on osa laajempaa tiedonantoa Tavoitteena työllistävä elpyminen (COM(2012) 173 final) .

Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöä käsittelevä työryhmä

Työryhmä on kansallisten viranomaisten ja ammatillisten organisaatioiden edustajien keskustelu- ja yhteistyöfoorumi.

Työryhmän kokouspöytäkirjoja, tapahtumia ja muuta aineistoa