Tervishoiutöötajad

Poliitika

Tervishoiuvaldkonnas töötab väga palju inimesi ning oma ligikaudu 17 miljoni töökohaga (8% töökohtade üldarvust) on see üks suurimatest majandussektoritest ELis. Vananev elanikkond ja suurenev nõudlus tagavad selle, et tervishoiusektor on töökohtade arvu poolest väga oluline ka tulevikus.

Olenemata sellest varjutavad asjaomast sektorit suured probleemid:

  • vananev tööjõud ning liiga vähe uusi noori töötajaid pensionilejääjate asendamiseks;
  • märkimisväärne tööjõu voolavus mõnes valdkonnas nõudlike töötingimuste ja suhteliselt madala töötasu tõttu;
  • vajadus uute oskuste järele, et tulla toime innovatiivse tehnoloogiaga ning krooniliste haiguste (nt diabeet ja eakate südamehaigused) esinemise sagenemisega.

ELi tervishoiutöötajate tegevuskava

ELi tervishoiutöötajate tegevuskava – SWD(2012) 93 (lõplik)  eesmärk on aidata ELi liikmesriikidel probleemide lahendamiseks ja tööhõive ergutamiseks teha koostööd järgmisel viisil:

Tegevuskava on osa ulatuslikumast poliitikadokumendist Töövõimalusterohke majanduse taastumine – COM(2012) 173 (final) .

Euroopa tervishoiutöötajaid käsitlev töörühm

Liikmesriikide valitsuste ja kutseorganisatsioonide ühendamine aruteludeks ning koostööks.

Tervishoiutöötajad – koosolekute protokollid, ettekanded, üritused