Pracovníci ve zdravotnictví

Politika

Zdravotnictví patří k největším hospodářským odvětvím EU – poskytuje práci přibližně 17 milionům lidí (tvoří tedy 8 % všech pracovních míst v Unii). Vzhledem ke stárnutí populace a rostoucí poptávce po zdravotní péči bude hrát zdravotnictví zásadní roli při vytváření nových pracovních míst i v budoucnu.

Přesto se toto odvětví v současnosti potýká s velkými problémy, jako je např.:

  • stárnutí pracovní síly a nedostatek nových pracovníků, kteří by nahradili ty, kteří odešli do důchodu
  • velká fluktuace zaměstnanců, zvláště v některých oborech (v důsledku náročných pracovních podmínek či relativně nízké mzdy)
  • ne všichni pracovníci již disponují moderními dovednostmi, aby zvládali práci s inovativními technologiemi a aby byli například schopni čelit vyššímu výskytu chronických onemocnění u starší populace, k nimž patří např. cukrovka či onemocnění srdce.

Akční plán pro zdravotnické pracovníky v zemích EU

Cílem akčního plánu pro zaměstnanost v oblasti zdravotnictví v EU – SWD(2012) 93 v konečném znění  je usnadnit členským zemím spolupráci při řešení problémů zdravotnictví a stimulovat tvorbu pracovních míst tím, že:

Tento plán je součástí rozsáhlejšího dokumentu s názvem Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst – COM(2012) 173 v konečném znění .

Pracovní skupina zaměřená na otázky pracovní síly ve zdravotnictví v Evropě

Usnadnění diskuse a spolupráce mezi vládami členských zemí a profesními organizacemi.

Zdravotničtí pracovníci – zápisy ze schůzí, prezentace, konané akce