Zdravstveni delavci

Mobilnost

Vedno več zdravstvenih delavcev se odloči za zaposlitev in usposabljanje v drugi drugi državi EU.

Poleg koristi, ki jih imajo posamezniki, se tako lahko odpravijo neravnovesja med državami, ki imajo preveč ali premalo zdravstvenih delavcev na določenem področju.

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij vzpostavlja vseevropski pravni okvir, ki državam omogoča medsebojno priznavanje kvalifikacij.

Za zdravstvene poklice (zdravnike, medicinske sestre, babice, zobozdravnike, farmacevte, veterinarje) velja samodejno priznavanje – kar pomeni, da lahko svoj poklic samodejno opravljajo kjer koli v EU, če so v domovini pridobili ustrezne kvalifikacije. Za te poklice so bile zahteve za usposabljanje usklajene na ravni EU.

Komisija je predlagala posodobitev direktive o poklicnih kvalifikacijah, da bi poenostavila pravila in še bolj olajšala zaposlovanje zdravstvenih in drugih delavcev v drugih državah EU.

Poklicne kvalifikacije

Mobilnost in migracije zdravstvenih delavcev