Zdravotnícky personál

Mobilita

V súčasnosti sa stále viac odborných zdravotníckych pracovníkov usiluje vycestovať na účely práce alebo odbornej prípravy do inej krajiny EÚ.

Okrem výhod pre jednotlivých pracovníkov môže tento trend prispieť k napraveniu nerovnováhy medzi krajinami, ktoré majú nadbytok odborného zdravotníckeho personálu, a krajinami, ktoré trpia jeho nedostatkom.

Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií

V smernici 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa ustanovuje celoeurópsky právny rámec na vzájomné uznávanie kvalifikácií medzi krajinami.

V prípade odborného zdravotníckeho personálu (lekári, zdravotné sestry, zubári, lekárnici, veterinári) sa kvalifikácie uznávajú automaticky. Znamená to, že ak platne vykonávate toto povolanie vo svojej domovskej krajine, automaticky ho môžte vykonávať kdekoľvek v EÚ. U týchto povolaní sa na úrovni EÚ zjednotili požiadavky týkajúce sa minimálneho obdobia odbornej prípravy.

V záujme zjednodušenia pravidiel a ďalšieho uľahčenia vykonávania zdravotníckych povolaní v iných krajinách EÚ predstavila Komisia návrh modernizácie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.

Odborne kvalifikácie – ďalšie informácie

Mobilita a migrácia odborného zdravotníckeho personálu – ďalšie informácie