Pracownicy sektora opieki zdrowotnej

Mobilność

Aktualnie coraz więcej pracowników sektora ochrony zdrowia decyduje się podejmować pracę w innym kraju UE lub podnosić tam swoje kwalifikacje.

Taka decyzja może nie tylko przynieść korzyści samym zainteresowanym, lecz również wyrównać różnice między krajami UE pod względem liczby pracowników tego sektora.

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych

Dyrektywa nr 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ustanawia ogólnoeuropejskie ramy prawne dla wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Pracownicy sektora opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarze, akuszerki, dentyści, farmaceuci, weterynarze) korzystają z automatycznego uznawania kwalifikacji. Oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju rodzinnym są automatycznie uprawnione do podejmowania pracy w swoim zawodzie w dowolnym kraju UE. Minimalne wymogi w zakresie kształcenia zostały w przypadku tych zawodów ujednlicone na szczeblu UE.

Komisja zaproponowała modernizację dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych, aby uprościć przepisy i w jeszcze większym stopniu ułatwić pracownikom sektora opieki zdrowotnej i przedstawicielom innych zawodów regulowanych podejmowanie pracy w innych krajach UE.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych – więcej informacji

Mobilność pracowników sektora opieki zdrowotnej – więcej informacji