Gezondheidswerkers

Mobiliteit

Steeds meer gezondheidswerkers kiezen er tegenwoordig voor om in een ander EU-land te werken of te studeren.

Dit biedt niet alleen persoonlijke voordelen, het kan ook landen helpen die in bepaalde beroepen te veel of te weinig arbeidskrachten hebben.

Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Met Richtlijn 2005/36/EG over de erkenning van beroepskwalificaties is er een juridisch kader voor heel Europa geschapen waarmee landen elkaars kwalificaties kunnen erkennen.

Gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, apothekers, dierenartsen, etc.) worden automatisch erkend. Dit betekent dat als u erkend bent in uw eigen land, u automatisch dat beroep ook in een ander EU-land mag uitoefenen. Dit zijn beroepen waarvan de minimumopleidingsvoorwaarden op Europees niveau zijn geharmoniseerd.

De Commissie heeft voorgesteld om de richtlijn over beroepskwalificaties te moderniseren om de regels te vereenvoudigen en het makkelijker te maken in een ander EU-land te gaan werken, als uw beroep gereglementeerd is.

Beroepskwalificaties - meer informatie

Mobiliteit en migratie van gezondheidswerkers - meer informatie