Veselības jomā strādājošie

Mobilitāte

Mūsdienās aizvien vairāk mediķu nolemj mācīties vai meklēt darbu citās ES dalībvalstīs.

Tas nāk par labu ne vien šiem speciālistiem, bet palīdz arī izlīdzināt krasās atšķirības starp valstīm, kurās ir par daudz vai par maz kādas konkrētas nozares speciālistu.

Profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana

Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir noteikts visai ES vienots tiesisks regulējums attiecībā uz to, kā valstis var atzīt cita citas piešķirto kvalifikāciju.

Mediķu profesiju pārstāvju (ārstu, medicīnas māsu, vecmāšu, zobārstu, farmaceitu, veterinārārstu) kvalifikāciju atzīst automātiski. Proti, ja esat sertificēts speciālists savā valstī, jums automātiski ir tiesības praktizēt jebkur Eiropas Savienībā. Šīm profesijām ES līmenī ir saskaņotas obligātās prasības attiecībā uz izglītību.

Komisija ir ierosinājusi modernizēt direktīvu par profesionālajām kvalifikācijām, lai vienkāršotu noteikumus un mediķiem un citu reglamentēto profesiju pārstāvjiem atvieglotu darba sākšanu citās ES dalībvalstīs.

Sīkāk par profesionālo kvalifikāciju

Sīkāk par medicīnas darbinieku mobilitāti un migrāciju