Sveikatos sistemos darbuotojai

Judumas

Vis daugiau sveikatos priežiūros specialistų šiais laikais nusprendžia ieškoti darbo ir profesinio tobulinimosi galimybių kitose ES šalyse.

Tai gali būti naudinga ne tik patiems svetur išvykstantiems asmenims, bet ir visai sistemai – taip gali būti sumažintas disbalansas tarp šalių, kuriose per daug arba per mažai kurios nors srities specialistų.

Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo Europoje nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamosi šalys gali pripažinti kitose šalyse suteiktą kvalifikaciją.

Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų, vaistininkų, veterinarijos gydytojų) kvalifikacija pripažįstama automatiškai, t.y. savo šalyje praktikuoti turintiems teisę specialistams automatiškai suteikiama teisė praktikuoti ir bet kurioje kitoje ES šalyje. Minimalūs šių specialistų rengimo reikalavimai suderinti ES lygmeniu.

Komisija pasiūlė modernizuoti profesinių kvalifikacijų direktyvą, kad būtų supaprastintos taisyklės, o sveikatos priežiūros specialistams ir kitų reglamentuojamųjų profesijų atstovams būtų dar paprasčiau dirbti kitose ES šalyse.

Plačiau apie profesines kvalifikacijas

Plačiau apie sveikatos priežiūros specialistų judumą ir migraciją