Terveysalan ammattilaiset

Liikkuvuus

Nykyään yhä useammat terveysalan ammattilaiset muuttavat työ- ja koulutusmahdollisuuksien vuoksi toiseen EU-maahan.

Tämä voi edistää heidän uraansa, mutta lisäksi muuttoliike voi tasapainottaa tilannetta sellaisten maiden välillä, joissa on liikaa tai liian vähän jonkin tietyn alan ammattilaisia.

Ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa direktiivissä 2005/36/EY asetetaan EU:n laajuiset säädöskehykset sille, miten jäsenmaiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa suoritetut tutkinnot.

Terveysalan ammattilaisten (lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt, hammaslääkärit, farmaseutit, eläinlääkärit) tutkinto tunnustetaan automaattisesti. Jos henkilöllä on lupa harjoittaa terveysalan ammattia omassa kotimaassaan, hänellä on oikeus siihen kaikkialla EU:n alueella. Näiden ammattien osalta koulutuksen vähimmäisvaatimukset on yhdenmukaistettu koko EU:ssa.

Komissio on ehdottanut ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin uudistamista, jotta määräyksiä yksinkertaistettaisiin ja terveysalan sekä muiden säädeltyjen alojen ammattilaisten olisi vielä helpompi työskennellä toisessa EU-maassa.

Lisätietoa ammatillisesta pätevyydestä

Lisätietoa terveysalan työntekijöiden liikkuvuudesta ja maastamuutosta