Tervishoiutöötajad

Liikuvus

Tänapäeval otsustab üha suurem hulk tervishoiutöötajaid otsida töö- ja koolitusvõimalusi mõnes teises ELi liikmesriigis.

Lisaks kasule, mida saavad need inimesed isiklikult, võib see tasakaalustada riikidevahelisi erinevusi, sest mõnes riigis on konkreetses valdkonnas liiga palju või liiga vähe töötajaid.

Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine

Direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta sätestati kogu Euroopat hõlmav õigusraamistik, mis võimaldab riikidel üksteise kutsekvalifikatsioone tunnustada.

Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni (arstid, õed, ämmaemandad, hambaarstid, farmatseudid, loomaarstid) tunnustatakse automaatselt. See tähendab seda, et kui olete oma koduriigis kvalifitseeritud tervishoiutöötaja, siis on teil automaatselt õigus töötada kõikjal ELis. Asjaomaste kutsealade puhul on koolituse miinimumnõuded ELi tasandil ühtlustatud.

Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada kutsekvalifikatsioonide direktiivi, et lihtsustada eeskirju ja muuta tervishoiutöötajatele ning teistele reguleeritud kutsealade töötajatele teistes ELi liikmesriikides töötamine veelgi lihtsamaks.

Kutsekvalifikatsioonid – täiendav teave

Tervishoiutöötajate liikuvus ja ränne – täiendav teave