Sundhedspersonale

Mobilitet

Flere og flere ansatte i sundhedssektoren søger i dag job- og uddannelsesmuligheder i andre EU-lande.

Ud over at være en fordel for den enkelte ansatte kan dette også hjælpe med at udligne forskellen mellem lande med for mange eller for få ansatte inden for et givet område.

Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fastsætter retlige rammer for hele EU, så landene kan anerkende hinandens kvalifikationer.

Fagfolk inden for sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger, apotekere, dyrlæger) anerkendes automatisk – hvilket vil sige, at du som autoriseret fagperson i dit hjemland automatisk har ret til at arbejde hvor som helst i EU. For disse professioner er minimumskravet til uddannelsen nemlig fastsat på EU-plan.

Kommissionen har foreslået at modernisere direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer for at forenkle reglerne og gøre det endnu lettere for sundhedspersonale og andre personer, der udfører lovregulerede erhverv, at arbejde i et andet EU-land.

Erhvervsmæssige kvalifikationer – læs mere

Sundhedspersonalet mobilitet og migration – læs mere