Pracovníci ve zdravotnictví

Mobilita

V současnosti se stále více pracovníků ve zdravotnictví vydává do jiného státu Unie – jedou se tam dále vzdělávat nebo získávat pracovní zkušenosti.

Kromě výhod, které pobytem v zahraničí pracovníci získají z hlediska profesního i osobního vývoje, tím napomohou vyrovnat rozdíly mezi poptávkou a nabídkou míst pro odbornou pracovní sílu v daném oboru v různých zemích.

Vzájemné uznávání odborných kvalifikací

Směrnice 2005/36/ES o vzájemném uznávání odborných kvalifikací je právním rámcem s celoevropskou platností. Díky němu lze odbornou kvalifikaci vydanou jedním členským státem uznat v ostatních zemích EU.

U zdravotnických profesí (lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, lékárník, zvěrolékař) se dokonce kvalifikace uznávají automaticky. To znamená, že držitelé licence jedné z těchto profesí mají automaticky právo ji vykonávat kdekoli v EU. U těchto povolání byly rovněž na celoevropské úrovni harmonizovány požadavky na minimální odborné vzdělání.

Evropská komise navrhuje tuto směrnici upravit tak, aby se pravidla pro uznávání odborných kvalifikací dále zjednodušila a usnadnila se tak mobilita zdravotního personálu i ostatních regulovaných profesí v EU.

Více informací o odborných kvalifikacích

Mobilita a migrace zdravotního personálu