Φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση

Διαχείριση της πολιτικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Η υγεία των πολιτών

Endocrine disruptors

Biocides

Medicinal products for veterinary Use

  1. Ελληνικά
  2. English
Veterinarian doctor with dog © Photosani - Fotolia.com

Medicinal products for veterinary use, like medicinal products for human use, have to be authorised either at Member State or Community level before they can be placed on the Medicinal products for veterinary use, like medicinal products for human use, have to be authorised either at Member State or Community level before they can be placed on the European Union.

The first objective of the European legislation is to protect public and animal health. The second objective is the completion of the internal market for pharmaceutical products. Particular special rules are applied to ensure consumer protection from residue limits from pharmacologically active substances used in food-producing animals.

The Commission is considering a revision of the legal framework for veterinary medicinal products.


Legal framework


Maximum residue
limits


Better Regulation

Revision
Revision of the legal
framework

pharmaceutical Committee
Pharmaceutical
committee
and expert groups