Tilqim

Proġetti

Proġetti innovattivi li jippromwovu l-iżvilupp tas-saħħa jistgħu jirċievu finanzjamenti mill-programm tas-saħħa  tal-UE, bħala mezz ta' implimentazzjoni tal-Istrateġija dwar is-saħħa tal-UE .

Sa mill-2005, l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi timmaniġġja sejħiet għall-proposti għall-proġetti u torganizza għotjiet, konferenzi u relazzjonijiet mal-benefiċjarji ffinanzjati mill-programm tas-saħħa.