Εμβολιασμός

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2010 Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe (HProImmune)

INSTITUTE OF PREVENTIVE MEDICINE ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH

2009 FASTVAC: A generic framework for FAST production and evaluation of emergency VACcines(FASTVAC)

Netherlands Vaccine Institute

2009 Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe(PROMOVAX)

INSTITUTE OF PREVENTIVE MEDICINE ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

2009 European Conference on Immunisation Information Systems(ECISS)

Swedish Institute for Infectious Disease Control

2006 European Cooperation on Development and Implementation of Cancer Screening and Prevention Guidelines(ECCG)

International Agency for Research on Cancer

2005 Vaccine Safety - Attitudes, Training and Communication(VACSATC)

SMITTSKYDDSINSTITUTET (Swedish Institute for Infectious Disease Control)

2005 Combating FLU in a combined action between industry and the public sector in order to SECURE adequate and fast interventions in Europe(FLUSECURE)

Netherlands Vaccine Institute

2004 International network of national public health Institutes sharing information, expertise and capabilitites in order to grapple with major health threats(INSIGHT)

NVI - Nederlands Vaccin Instituut

2004 Vaccine European New Integrated Collaboration Effort(VENICE)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS) Centro Nazionale d'Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute

2004 A Dedicated surveillance network for vaccine preventable infectious diseases(EUVAC.NET)

STATENS SERUM INSTITUT (SSI) Department of Epidemiology