Vaccinationer

Policy

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar orsakade av virus eller bakterier – är utan tvekan den mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärden. Man har till exempel helt lyckats utrota smittkoppor, och de flesta länder i världen är också poliofria.

Vad gör EU-länderna?

Alla EU-länder rekommenderar vaccination mot allvarliga och i vissa fall livshotande sjukdomar. Men en del vaccin underskattas fortfarande eller används i för liten omfattning.

Vad gör EU?

Kommissionen stöder EU-ländernas vaccinationsinsatser när det gäller att

  • införa vaccinering mot livmoderhalscancer 
  • vaccinera riskgrupper mot säsongsinfluensan, dvs. personer som riskerar att bli svårt sjuka – i rådets rekommendation från den 22 december 2009 uppmanas EU-länderna att se till att fler i riskgrupperna vaccinerar sig varje år, minst 75 procent från och med vintern 2014/2015
  • se till att så många barn som möjligt får de vanligaste barnvaccinationerna.

Kommissionen har också hjälpt medlemsländerna att ta fram en vaccinationsstrategi mot pandemisk influensa A(H1N1)  (den s.k. svininfluensan).