Szczepienia

Polityka UE

Szczepienia uodparniają ludzi na choroby wywoływane przez wirusy lub bakterie, są też niewątpliwie jednym z najbardziej opłacalnych, środków ochrony zdrowia publicznego, jakie są dostępne. Powszechne szczepienia wyeliminowały ospę i uwolniły Europę od polio.

Szczebel krajowy

Wszystkie kraje UE zalecają szczepienia przeciw poważnym, niekiedy zagrażającym życiu chorobom, jednak niektóre szczepionki pozostają niedocenione i niedostatecznie wykorzystane.

Szczebel unijny

Aby wspierać kraje UE w utrzymaniu i zwiększaniu liczby szczepień przeciw chorobom, którym można zapobiegać za ich pomocą, Komisja Europejska:

  • pomaga we wprowadzaniu szczepionek przeciw rakowi szyjki macicy 
  • promuje szczepienia przeciw grypie sezonowej dla osób obciążonych ryzykiem poważnego zachorowania w przypadku zakażenia grypą (tzw. grupy ryzyka). 22 grudnia 2009 r. przyjęto zalecenie Rady, w którym wzywa się kraje UE, aby zobowiązały się do objęcia corocznymi szczepieniami przeciw grypie sezonowej 75 proc. osób z grup ryzyka. Cel ten ma zostać osiągnięty do sezonu zimowego 2014–2015
  • zachęca państwa UE do zapewnienia jak największej liczbie dzieci podstawowych szczepień ochronnych.

 W 2009 r. Komisja pomogła też krajom UE opracowaniu strategii szczepień przeciw grypie pandemicznej H1N1  (powszechnie znanej jako „świńska grypa”).