Vaccinatie

Beleid

Vaccinatie (of inenting: mensen immuun maken voor ziekten die door virussen of bacteriën worden veroorzaakt) is zonder twijfel de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregel. Grootschalige vaccinatie heeft de pokken uitgeroeid en Europa verlost van polio.

In uw land

Alle EU-landen raden inenting tegen ernstige, soms dodelijke ziekten aan. Toch worden bepaalde vaccins ondergewaardeerd of onderbenut.

Op EU-niveau

De Europese Commissie heeft de volgende maatregelen getroffen om de vaccinatie tegen bepaalde ziekten op peil te houden of te bevorderen:

  • Hulp bij de introductie van vaccins tegen baarmoederhalskanker 
  • Promotie van de vaccinatie van risicogroepen (mensen die ernstig ziek kunnen worden van de griep) tegen seizoensgriep. Aanbeveling van de Raad waarin de EU-landen worden opgeroepen ervoor te zorgen dat vanaf de winter 2014-2015 jaarlijks 75% van de risicogroepen worden ingeënt tegen seizoensgriep
  • EU-landen aanmoedigen ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen worden ingeënt tegen kinderziekten.

De Commissie heeft de EU-landen ook geholpen bij het ontwikkelen van een vaccinatiestrategie tegen de Mexicaanse griep  (influenza A (H1N1)).