Vakcinācija

Politika

Vakcinācija — kas piešķir cilvēkiem imunitāti pret vīrusu un baktēriju izraisītām slimībām —, bez šaubām, ir viens no visrentablākajiem veselības aizsardzības pasākumiem. Pateicoties plašai vakcinēšanai, ir izskaustas bakas un Eiropā vairs neslimo ar poliomielītu.

Valstu līmenī

Visās ES dalībvalstīs iesaka vakcinēties pret smagām, dažreiz dzīvībai bīstamām slimībām. Tomēr dažas vakcīnas netiek pietiekami novērtētas un izmantotas.

ES līmenī

Lai palīdzētu ES dalībvalstīm uzturēt vai palielināt to cilvēku skaitu, kas vakcinēti pret slimībām, kuras novēršamas ar vakcīnu, Eiropas Komisija:

  • palīdz ieviest vakcīnas pret dzemdes kakliņa vēzi ;
  • popularizē vakcināciju pret sezonālo gripu cilvēkiem, kam pastāv risks gripu pārslimot smagā formā (“riska grupas”). Padomes ieteikumā, kas pieņemts 2009. gada 22. decembrī, ES valstis ir mudinātas līdz 2014./2015. gada ziemas sezonai katru gadu pret sezonālo gripu vakcinēt 75% riska grupas iedzīvotājus;
  • mudina ES valstīs panākt, lai pēc iespējas vairāk bērnu saņemtu nozīmīgākās vakcīnas pret bērnu slimībām.

Eiropas Komisija arī palīdzēja ES valstīm izstrādāt vakcinēšanas stratēģiju pret pandēmisko H1N1 gripu  (plašāk pazīstamu ar nosaukumu "cūku gripa").