Vaktsineerimine

Poliitika

Vaktsineerimine – inimeste immuniseerimine viiruste ning bakterite põhjustatud haiguste vastu – on kahtlemata üks tulusamatest olemasolevatest meetmetest rahvatervise valdkonnas. Vaktsineerimise laialdase kasutamise tulemusena on likvideeritud rõuged ning ei esine Euroopas enam lastehalvatust.

Liikmesriigi tasand

Kõik ELi liikmesriigid soovitavad vaktsineerida tõsiste ning mõnikord eluohtlike haiguste vastu. Ometi on mõned vaktsiinid endiselt vähem väärtustatud ja kasutatud.

ELi tasand

Selleks et aidata ELi liikmesriikidel säilitada või suurendada vaktsineerimisega ärahoitavate haiguste vastu vaktsineerimise taset, teeb Euroopa Komisjon järgmist:

  • aitab kaasa emakakaelavähi vaktsiinide  kasutuselevõtmisele;
  • edendab hooajalise gripi vastu vaktsineerimist nende inimeste hulgas, kes jäävad grippi nakatumisel tõenäoliselt raskesti haigeks (nn riskirühmad). 22. detsembril 2009 vastu võetud nõukogu soovituses kutsutakse ELi liikmesriike üles võtma ülesandeks vaktsineerida hooajalise gripi vastu igal aastal 75% risikirühmadesse kuuluvatest inimestest. Kõnealune eesmärk tuleks saavutada 2014./2015. aasta talvehooajaks;
  • kannustab ELi liikmesriike tagama, et võimalikult palju lapsi saaksid vaktsineeritud peamiste haiguste vastu.

Samuti aitas komisjon ELi liikmesriikidel luua vaktsineerimisstrateegia pandeemilise gripi H1N1  (laiemalt tuntud kui „seagripp”) vastu.