Vaccination

Politik

Vaccination, dvs. at gøre folk immune over for sygdomme forårsaget af vira eller bakterier, er uden tvivl en af de mest omkostningseffektive folkesundhedstiltag, der findes. Omfattende vaccinationsprogrammer har udryddet kopper og polio i Europa.

Nationalt plan

Alle EU-lande anbefaler vaccination mod alvorlige og undertiden livstruende sygdomme. Alligevel er nogle vacciner undervurderet og bruges for sjældent.

EU-plan

For at hjælpe EU-landene med at intensivere deres vaccionationsprogrammer mod sygdomme, der kan forebygges med vaccine, har Kommissionen iværksat følgende tiltag:

  • bistand med indførelsen af vacciner mod livmoderhalskræft 
  • tilskyndelse til vaccination mod sæsoninfluenza over for de befolkningsgrupper, der risikerer at blive alvorligt syge, hvis de får influenza (de såkaldte risikogrupper). Rådet tilskynder i sin henstilling af 22. december 2009 EU-landene til senest i vintersæsonen 2014/2015 hvert år at vaccinere 75 % af risikogrupperne mod sæsoninfluenza
  • tilskyndelse af EU-landene til at sikre, at så mange børn som muligt bliver vaccineret mod de vigtigste børnesygdomme.

 Kommissionen har også hjulpet EU-landene med at udvikle en vaccinationsstrategi mod pandemisk H1N1-influenza  (populært kaldet "svineinfluenza")