Očkování

Politika

Očkování, které vytváří odolnost vůči nemocem způsobovaným viry a bakteriemi, je bezesporu jedním z nákladově nejefektivnějších dostupných zdravotních opatření. Plošné očkování pomohlo vymýtit neštovice a také díky němu již v Evropě neexistuje dětská obrna.

Členské státy

Očkování proti závažným onemocněním, která někdy ohrožují člověka i na životě, doporučují všechny státy EU. Některé vakcíny jsou však dosud nedoceněné nebo málo využívané.

Evropská unie

K zachování nebo zvýšení míry očkování proti nemocem, proti nimž je možno se očkováním chránit, činí Evropská komise tyto kroky:

  • pomáhá se zavedením vakcín proti rakovině děložního čípku 
  • podporuje očkování proti sezónní chřipce u osob, u kterých v případě nákazy chřipkou hrozí závažný průběh onemocnění. V doporučení Rady ze dne 22. prosince 2009 EU vyzývá členské státy, aby se zavázaly k tomu, že do zimního období na přelomu let 2014 a 2015 bude dosaženo každoročně 75% proočkovanosti skupin ohrožených sezónní chřipkou,
  • a usiluje o to, aby bylo v členských státech co nejvíce dětí očkováno nejdůležitějšími dětskými vakcínami.

Komise také státům EU pomohla vypracovat strategii očkování proti pandemii chřipky H5N1  (známé pod názvem „prasečí chřipka“).