Očkovanie

Politika

Očkovanie, ktoré má za následok imunitu proti chorobám spôsobeným vírusmi a baktériami, je nepochybne jedným z cenovo najefektívnejších dostupných zdravotných opatrení. Vďaka masovej vakcinácii sa už v Európe nevyskytujú pravé kiahne a obrna.

Národná úroveň

Očkovanie proti vážnym chorobám sa odporúča vo všetkých členských štátoch EÚ. Napriek tomu sa niektoré vakcíny podceňujú alebo nevyužívajú v potrebnej miere.

Európska úroveň

S cieľom podporiť členské krajiny pri udržaní alebo zvyšovaní miery zaočkovaných osôb Európska komisia:

  • pomáha pri zavedení očkovania proti rakovine krčka maternice 
  • presadzovaní vakcinácie proti sezónnej chrípke v prípade tých osôb, ktoré by v dôsledku infekcie vážne ochoreli (tzv. rizikové skupiny). V odporúčaní prijatom 22. decembra 2009 Rada EÚ vyzvala členské štáty, aby sa zaviazali, že do zimy 2014/2015 dosiahne úroveň rizikových osôb zaočkovaných proti sezónnej chrípke 75 %.
  • nabáda členské krajiny, aby zabezpečili detskú vakcináciu pre čo najväčší počet detí.

Komisia taktiež pomohla členským štátom vypracovať imunizačnú stratégiu proti pandémii chrípky H1N1  (tiež známa ako prasacia chrípka).