Tilqim

Ħarsa ġenerali

It-tilqim hu l-għodda ewlenija għal prevenzjoni primarja tal-mard u wieħed mill-aktar miżuri tas-saħħa pubblika kosteffettivi disponibbli. L-immunizzazzjoni bit-tilqim hija l-aħjar difiża li għandna kontra mard serju, li jista’ jiġi evitat, u li xi drabi hu mard fatali u kontaġġjuż. Bis-saħħa tat-tilqim mifrux, il-ġidri nqered, l-Ewropa saret ħielsa mill-poljomjelite, u ħafna mard ieħor hu kważi eliminat.

L-isfidi attwali

Illum aktar minn 100 miljun tifel u tifla huma mlaqqmin kull sena kontra mard bħad-difterite, it-tetnu, is-sogħla konvulżiva, it-tuberkulożi, il-poljo, il-ħosba u l-epatite B. It-tilqim jipprevjeni madwar 2.5 miljun mewta kull sena madwar id-dinja, u jnaqqas l-ispejjeż għat-trattament ta’ mard speċifiku, inklużi trattamenti antimikrobiċi (preskritti għal infezzjonijiet virali).

Minkejja r-rekord brillanti tiegħu, bosta pajjiżi tal-UE u pajjiżi ġirien bħalissa qed jiffaċċjaw inċidenzi bla preċedent ta’ mard li jista’ jiġi evitat bit-tilqim minħabba rati ta’ kopertura tat-tilqim insuffiċjenti. L-aċċess mhux ugwali għat-tilqim u n-nuqqas tal-fiduċja pubblika fit-tilqim huma kawżi ta’ tħassib u sfida ewlenija għall-esperti tas-saħħa pubblika.

Azzjoni fil-livell tal-UE

Il-politika dwar it-tilqim hija kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, iżda l-Kummissjoni Ewropea tgħin lill-pajjiżi tal-UE biex jikkoordinaw il-politiki u l-programmi tagħhom.

F’Diċembru 2018, il-Kunsill adotta Rakkomandazzjoni biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni tal-UE dwar mard li jista’ jiġi evitat bit-tilqim. L-inizjattiva għandha l-għan li tindirizza l-eżitazzjoni għat-tilqim, ittejjeb il-koordinazzjoni dwar l-akkwist tat-tilqim, tappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni, u ssaħħaħ il-kooperazzjoni tal-UE dwar mard li jista’ jiġi evitat bit-tilqim.

Il-pajjiżi tal-UE huma mħeġġa jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet nazzjonali ta’ tilqim b’inizjattivi biex tittejjeb il-kopertura, u biex jintroduċu kontrolli ta’ rutina tal-istatus tat-tilqim.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE jżommu jew iżidu r-rati tat-tilqim billi:

Azzjoni Konġunta dwar it-tilqim

Il-Kummissjoni Ewropea qed issaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-isforzi nazzjonali biex tiżdied il-kopertura tat-tilqim, inkluż permezz tat-tħejjija ta’ Azzjoni Konġunta dwar it-tilqim kofinanzjata mill-Programm tas-Saħħa (€3.55 miljun).

L-Azzjoni Konġunta li se tiġi mnedija fl-2018 se tindirizza l-eżitazzjoni għat-tilqim u tfittex li żżid il-kopertura tat-tilqim fl-UE. Hija koordinata mill-INSERM (Franza) u 23 pajjiż (fosthom 20 tal-UE huma sħab).

Se taħdem ukoll lejn it-tisħiħ tal-kooperazzjoni ta’ gruppi konsultattivi nazzjonali ta’ immunizzazzjoni (NITAGs) bil-għan li jiżdiedu t-trasparenza u l-fiduċja fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet rigward l-introduzzjoni ta’ tilqim ġdid.

Informazzjoni relatata