Vakcinācija

Pārskats

Vakcinācija ir slimību primārās profilakses pamatinstruments un viens no ekonomiski visefektīvākajiem pieejamajiem sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem. Imunizācija ar vakcināciju ir mūsu labākā aizsardzība pret smagām, novēršamām un dažkārt nāvējošām lipīgām infekcijas slimībām. Pateicoties plaši aptverošām vakcinācijas programmām, ir izskaustas bakas, Eiropā vairs netiek konstatēts poliomielīts, bet daudzas citas slimības ir gandrīz pilnībā izskaustas.

Pašreizējie izaicinājumi

Tagad ik gadu vairāk nekā 100 miljoni bērnu tiek vakcinēti pret tādām slimībām kā difterija, stingumkrampji, garais klepus, tuberkuloze, poliomielīts, masalas un B hepatīts. Tiek lēsts, ka katru gadu vakcinācija ļauj novērst aptuveni 2,5 miljonus nāves gadījumu visā pasaulē un samazināt slimību ārstēšanas izmaksas, tostarp (pret vīrusu infekcijām parakstītās) antimikrobās ārstēšanas izmaksas.

Par spīti šiem lielajiem panākumiem dažās ES valstīs un kaimiņvalstīs pašreiz ir vērojami tādu slimību bezprecendenta uzliesmojumi, kuras ir novēršamas ar vakcināciju, jo vakcinācijas seguma līmenis ir nepietiekams. Nevienāda piekļuve vakcīnām un tas, ka sabiedrības uzticēšanās vakcinācijai mazinās, vieš bažas un ir liela problēma sabiedrības veselības speciālistiem.

Darbība ES līmenī

Politika vakcinācijas jomā ir valstu iestāžu kompetencē, bet Eiropas Komisija palīdz ES valstīm koordinēt to stratēģijas un programmas.

2018. gada decembrī Padome pieņēma Ieteikumu par sadarbības pastiprināšanu ES cīņā pret slimībām, kas ir novēršamas ar vakcināciju. Iniciatīvas mērķis ir cīnīties pret skepticismu attiecībā uz vakcinēšanos, uzlabot koordināciju saistībā ar vakcīnu publiskajiem iepirkumiem, atbalstīt zinātniskos pētījumus un inovāciju un stiprināt sadarbību ES attiecībā uz slimībām, kuras ir novēršamas ar vakcināciju.

ES valstis ir aicinātas sagatavot un izpildīt nacionālos vakcinācijas plānus, kas ietver iniciatīvas seguma uzlabošanai, un ieviest plānveida vakcinācijas statusa pārbaudes.

Turklāt Eiropas Komisija palīdz ES valstīm stabilizēt vai paaugstināt vakcinācijas līmeni ar šādiem pasākumiem:

Kopīga rīcība attiecībā uz vakcīnām

Eiropas Komisija pastiprina savu atbalstu valstu centieniem uzlabot vakcinācijas segumu, tostarp sagatavojot kopīgu rīcības plānu vakcinācijas jomā, kas līdzfinansēts no Veselības programmas (3,55 miljoni eiro).

Ar 2018. gadā sākto kopīgo rīcību tiks ieviesti pasākumi cīņai ar vakcinācijas skepsi un vakcinācijas seguma palielināšanai ES. To koordinē INSERM (Francija), un tajā piedalās 23 valstis (tostarp 20 ES valstis).

Kopīgā rīcība tiks vērsta arī uz sadarbības stiprināšanu starp imunizācijas konsultatīvajām grupām valstu līmenī (NITAGs), lai palielinātu caurskatāmību un uzticēšanos lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz jaunu vakcīnu ieviešanu.

Papildu informācija