Skip to main content
Public Health

Skiepijimas yra pagrindinė pirminės ligų prevencijos priemonė ir viena mažiausiai kainuojančių visuomenės sveikatos priemonių. Imunizacija skiepijant yra geriausia mūsų apsauga nuo rimtų, kartais netgi mirtinų užkrečiamųjų ligų, kurioms galima užkirsti kelią. Pradėjus skiepyti plačiu mastu išnyko raupai, beveik išnyko daug kitų ligų, Europoje nebesergama poliomielitu.

Europos kovos su COVID-19 strategija

2020 m. birželio 17 d. Europos Komisija pateikė Europos strategiją, kuria siekiama paspartinti vakcinų nuo COVID-19 kūrimą, gamybą ir naudojimą. Veiksminga ir saugi vakcina nuo viruso – geriausias būdas visam laikui įveikti šią pandemiją.

Spalio 15 d. Komisija priėmė vakcinacijos strategiją, kurioje išdėstyti pagrindiniai elementai, į kuriuos valstybės narės turėtų atsižvelgti, rengdamos savo skiepijimo nuo COVID-19 planus, taip pat numatydamos prioritetines grupes, kurios turėtų būti paskiepytos pirmiausia.

Dabartiniai uždaviniai

Kasmet daugiau kaip 100 mln. vaikų visame pasaulyje paskiepijami nuo tokių ligų kaip difterija, stabligė, kokliušas, tuberkuliozė, poliomielitas, tymai ir hepatitas B. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, skiepijant visame pasaulyje kiekvienais metais išvengiama apie 2–3 mln. mirčių ir sumažėja konkrečių ligų gydymo išlaidos, įskaitant antimikrobinį gydymą (skiriamą gydant virusines infekcijas).

Vis dėlto nepaisant puikių rezultatų, kai kuriose ES šalyse ir kaimyninėse šalyse šiuo metu nustatyti neregėti ligų, kurių galima išvengti skiepijant, protrūkiai, nes skiepijimo mastas yra nepakankamas. Blėstantis žmonių pasitikėjimas skiepijimu, geografiniai galimybių pasiskiepyti skirtumai ir dezinformacijos apie skiepijimą augimas kelia susirūpinimą ir yra rimtas uždavinys visuomenės sveikatos ekspertams. Europos Komisijos ir ES valstybių narių tikslai yra bendri: tai vienodų galimybių pasiskiepyti visiems ES piliečiams užtikrinimas, kova su dezinformacija ir pasitikėjimo skiepais didinimas.

Europos Sąjungoje taikomos labai griežtos visų rinkai teikiamų skiepų patvirtinimo taisyklės. Sukūrus skiepus, Europos vaistų agentūra (EMA) juos vertina ir prižiūri. Po to, kai atliekami labai išsamūs bandymai, Europos Komisija gali išduoti leidimą prekiauti. Kai skiepai pateikiami rinkai, Europos vaistų agentūra ir toliau vertina jų saugą bei vykdo stebėseną po leidimo suteikimo. Visi šie etapai skirti tam, kad būtų užtikrinta kuo didesnė sauga, o didžiausias rūpestis yra gyventojų sveikata ir gerovė.

Skiepuose yra antigenų, suteikiančių imunitetą nuo tam tikrų patogenų, tokių kaip gripo virusas. Tačiau kad skiepai būtų veiksmingi, juose turi būti ir kitų medžiagų, įskaitant stabilizatorius, adjuvantus ir konservantus.

Stabilizatorių reikia, kad laikomi skiepai išliktų veiksmingi. Adjuvantai yra junginiai, į skiepus pridedami siekiant pagerinti imuninį atsaką. Jie stimuliuoja su virusais arba bakterijomis kovojančių antikūnų gamybą, todėl skiepai tampa veiksmingesni ir ilgalaikiai. Konservantai yra itin reikšmingi užkertant kelią pavojingų bakterijų ar grybelių augimui, o tai nepaprastai svarbu užtikrinant skiepų saugą. Visi skiepų, kurie teikiami rinkai Europos Sąjungoje, komponentai yra griežtai tikrinami. Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad juos naudoti tuose skiepuose yra saugu. Daugiau informacijos apie skiepų saugą galima gauti išklausius PSO siūlomą trumpą įvadinį internetinį kursą, skirtą skiepų saugai.

ES lygmens veiksmai

Skiepijimo politika yra nacionalinių valdžios institucijų kompetencija, bet Europos Komisija padeda ES šalims koordinuodama jų politiką ir programas.

2018 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė rekomendaciją stiprinti ES bendradarbiavimą kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant. Iniciatyva siekiama įveikti nepasitikėjimą skiepais, gerinti skiepų pirkimo koordinavimą, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir stiprinti ES bendradarbiavimą ligų, kurių galima išvengti skiepijant, srityje.

ES šalys raginamos parengti ir įgyvendinti nacionalinius skiepijimo planus, kuriuose būtų numatytos skiepijimo masto didinimo iniciatyvos, ir įdiegti reguliarias skiepijimo statuso patikras.

Be to, Komisija padeda ES šalims užtikrinti, kad paskiepytų gyventojų dalis išliktų tokia pati arba didėtų:

Bendrieji skiepijimo srities veiksmai

Europos Komisija stiprina paramą šalių pastangoms didinti pasiskiepijusių gyventojų dalį, be kita ko, remdamasi Bendraisiais skiepijimo srities veiksmais, kurie iš dalies finansuojami pagal ES sveikatos programą (3,55 mln. eurų).

2018 m. pradėtais vykdyti bendraisiais veiksmais sprendžiama nepasitikėjimo skiepais problema ir siekiama didinti skiepijimo mastą visoje ES. Juos koordinuoja INSERM (Prancūzija), o dalyvauja 20 partnerių (17 ES šalių ir 3 ne ES šalys).

Vykdant bendruosius veiksmus taip pat siekiama stiprinti nacionalinių grupių, kurios pataria imunizavimo klausimais (NITAG), bendradarbiavimą, kad didėtų skaidrumas ir pasitikėjimas sprendimų priėmimu diegiant naujus skiepus.

Koalicija skiepijimo klausimais

Koalicija skiepijimo klausimais buvo įsteigta 2019 m. pavasarį. Ji suburia Europos sveikatos priežiūros darbuotojų asociacijas ir šios srities studentų asociacijas. Koalicija skiepijimo klausimais padeda teikti tikslią informaciją visuomenei, kovoti su prasimanymais apie skiepus ir skiepijimą ir keistis patirtimi. Šiuo metu jai bendrai pirmininkauja 3 pagrindinės Europos sveikatos priežiūros specialistų asociacijos:

2021 m. vasario 9 d. Koalicija paskelbė manifestą, kuriame nurodytos trys pagrindinės priežastys, kodėl visi sveikatos priežiūros specialistai, kai tik atsiras proga, turėtų pasiskiepyti nuo COVID-19 –

  1. apsisaugoti nuo ligos ir galimų rimtų ar gyvybei pavojų keliančių komplikacijų;
  2. COVID-19 vakcinos yra saugios ir veiksmingos;
  3. padėti išsaugoti sveikatos priežiūros pajėgumus.

Susijusi informacija