Skiepijimas

Apžvalga

Skiepijimas yra pagrindinė pirminės ligų prevencijos priemonė ir viena mažiausiai kainuojančių visuomenės sveikatos priemonių. Imunizacija skiepijant yra geriausia mūsų apsauga nuo rimtų, kartais netgi mirtinų užkrečiamųjų ligų, kurioms galima užkirsti kelią. Pradėjus skiepyti plačiu mastu išnyko raupai, beveik išnyko daug kitų ligų, Europoje nebesergama poliomielitu.

Dabartiniai uždaviniai

Kasmet daugiau kaip 100 mln. vaikų paskiepijami nuo tokių ligų kaip difterija, stabligė, kokliušas, tuberkuliozė, poliomielitas, tymai ir hepatitas B. Skiepijant visame pasaulyje kiekvienais metais išvengiama apie 2,5 mln. mirčių ir sumažėja konkrečių ligų gydymo išlaidos, įskaitant antimikrobinį gydymą (skiriamą gydant virusines infekcijas).

Vis dėlto nepaisant puikių rezultatų, kai kuriose ES šalyse ir kaimyninėse šalyse šiuo metu nustatyti neregėti ligų, kurių galima išvengti skiepijant, protrūkiai, nes skiepijimo mastas yra nepakankamas. Nevienodos galimybės gauti skiepų ir blėstantis žmonių pasitikėjimas skiepijimu kelia susirūpinimą ir yra rimtas uždavinys visuomenės sveikatos ekspertams.

ES lygmens veiksmai

Skiepijimo politika yra nacionalinių valdžios institucijų kompetencija, bet Europos Komisija padeda ES šalims koordinuodama jų politiką ir programas.

2018 m. gruodžio mėn. Taryba priėmė rekomendaciją stiprinti ES bendradarbiavimą kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant. Iniciatyva siekiama įveikti nepasitikėjimą skiepais, gerinti skiepų pirkimo koordinavimą, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir stiprinti ES bendradarbiavimą ligų, kurių galima išvengti skiepijant, srityje.

ES šalys raginamos parengti ir įgyvendinti nacionalinius skiepijimo planus, kuriuose būtų numatytos skiepijimo masto didinimo iniciatyvos, ir įdiegti reguliarias skiepijimo statuso patikras.

Be to, Komisija padeda ES šalims užtikrinti, kad paskiepytų gyventojų dalis išliktų tokia pati arba didėtų:

Bendrieji skiepijimo srities veiksmai

Europos Komisija stiprina paramą šalių pastangoms didinti pasiskiepijusių gyventojų dalį, be kita ko, remdamasi Bendraisiais skiepijimo srities veiksmais, kurie iš dalies finansuojami pagal Sveikatos programą (3,55 mln. eurų).

2018 m. pradėtais vykdyti bendraisiais veiksmais bus sprendžiama nepasitikėjimo skiepais problema ir siekiama didinti skiepijimo mastą visoje ES. Juos koordinuoja INSERM (Prancūzija), o dalyvauja 23 šalys (tarp jų yra 20 ES šalių).

Vykdant bendruosius veiksmus taip pat bus siekiama stiprinti nacionalinių grupių, kurios pataria imunizavimo klausimais (NITAG), bendradarbiavimą, kad didėtų skaidrumas ir pasitikėjimas sprendimų priėmimu diegiant naujus skiepus.

Susijusi informacija