Cepljenje

Pregled

Cepljenje je glavno orodje za primarno preprečevanje bolezni in nedvomno med stroškovno najbolj učinkovitimi javnozdravstvenimi ukrepi, s katerimi razpolagamo. Imunizacija s cepljenjem je naša najboljša obramba proti hudim in včasih smrtno nevarnim nalezljivim boleznim, ki jih je mogoče preprečiti. Z množičnim cepljenjem smo izkoreninili črne koze, odpravili otroško paralizo v Evropi, skoraj pregnali številne druge bolezni.

Sedanji izzivi

Danes se vsako leto cepi več kot 100 milijonov otrok proti davici, tetanusu, oslovskem kašlju, tuberkulozi, otroški paralizi, ošpicam in hepatitisu B. S cepljenjem vsako leto preprečimo predvidoma 2,5 milijona smrti v svetu ter zmanjšamo stroške zdravljenja posameznih bolezni, tudi protimikrobnega zdravljenja (pri virusnih okužbah).

Kljub odličnim rezultatom cepljenja se številne države EU in sosednje države zaradi nezadostne precepljenosti trenutno spopadajo z izbruhi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, kakršnih doslej še ni bilo. Neenak dostop do cepiv in upadajoče zaupanje v cepljenje po vsem svetu vzbujata zaskrbljenost in postajata velik izziv za javnozdravstvene strokovnjake.

Ukrepi na ravni EU

Politika cepljenja je sicer v pristojnosti nacionalnih organov, vendar Evropska komisija pomaga državam EU pri usklajevanju njihovih politik in programov.

Svet je decembra 2018 sprejel priporočilo o krepitvi sodelovanja v EU na področju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Cilj predloga je odpraviti nenaklonjenost cepljenju, izboljšati koordinacijo pri naročanju cepiv, podpreti raziskave in inovacije ter krepiti sodelovanje v EU na področju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem.

Države EU se spodbuja, da pripravijo in izvajajo nacionalne načrte cepljenja, ki vključujejo tudi pobude za izboljšanje precepljenosti, in uvedejo redno preverjanje statusa cepljenja.

Poleg tega Evropska komisija podpira prizadevanja držav EU, da ohranijo ali povečajo precepljenost:

Skupni ukrep za cepljenje

Evropska komisija je še okrepila svojo podporo prizadevanjem držav EU za večjo precepljenost, tudi s skupnim ukrepom za cepljenje, ki ga sofinancira z zdravstvenim programom (3,55 milijona evrov).

Skupni ukrep iz leta 2018 je namenjen zmanjševanju nenaklonjenosti cepljenju in prizadevanju za večjo precepljenost v EU. Koordinatorka ukrepa je Francija (INSERM), sodeluje 23 držav (20 jih je iz EU).

Skupni ukrep si bo tudi prizadeval utrditi sodelovanje nacionalnih svetovalnih skupin za cepljenje in tako povečati transparentnost odločanja o novih cepivih in zaupanje tem cepivom.

Sorodne informacije