Vaccinare

Prezentare generală

Vaccinarea este principalul instrument de prevenire primară a bolilor și una dintre măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Imunizarea prin vaccinare este cea mai bună cale de apărare de care dispunem pentru a lupta împotriva bolilor grave, care pot fi prevenite și împotriva bolilor contagioase, care uneori pot fi mortale. Datorită vaccinării pe scară largă, a fost eradicată variola, poliomielita a dispărut din Europa și multe alte boli au fost aproape eliminate.

Problematici actuale

În prezent, peste 100 de milioane de copii sunt vaccinați anual împotriva a diverse boli, printre care difterie, tetanus, pertussis, tuberculoză, poliomielită, rujeolă și hepatita B. Se estimează că, prin vaccinare, în fiecare an, la nivel mondial, se evită 2,5 milioane de decese. De asemenea, vaccinarea reduce costurile pentru tratarea anumitor boli, inclusiv tratamentele antimicrobiene (prescrise pentru infecțiile virale).

În ciuda acestor progrese, mai multe țări din UE și din vecinătatea sa se confruntă în prezent cu o epidemie fără precedent de boli care pot fi prevenite prin vaccinare - și acest lucru, din cauza ratelor de vaccinare prea mici. Inegalitățile în materie de acces la vaccinuri și scăderea încrederii publicului în vaccinare sunt motive de îngrijorare și reprezintă o provocare majoră pentru experții din domeniul sănătății publice.

Acțiuni la nivelul UE

Politica de vaccinare este o competență a autorităților naționale, însă Comisia Europeană sprijină statele membre ale UE să își coordoneze politicile și programele în domeniu.

În decembrie 2018, Comisia a adoptat o recomandare a Consiliului pentru a consolida cooperarea UE în ceea ce privește bolile care pot fi prevenite prin vaccinare. Inițiativa are scopul de a aborda atitudinea ezitantă a populației în privința vaccinurilor, de a ameliora coordonarea în ceea ce privește achiziționarea de vaccinuri, de a sprijini cercetarea și inovarea și de a consolida cooperarea UE referitoare la bolile care pot fi prevenite prin vaccinare.

Țările din UE sunt încurajate să elaboreze și să pună în aplicare planuri naționale de vaccinare care să prevadă inițiative menite să crească rata de vaccinare, precum și să introducă verificări de rutină privind statutul vaccinal al populației.

De asemenea, Comisia sprijină statele membre în menținerea sau creșterea ratelor de vaccinare:

Acțiunea comună privind vaccinarea

Comisia Europeană își consolidează sprijinul în favoarea eforturilor depuse la nivel național pentru a spori acoperirea vaccinală. Printre măsurile pe care le are în vedere se numără o acțiune comună privind vaccinarea, cofinanțată prin programul în domeniul sănătății (3,55 milioane EUR).

Lansată în 2018, acțiunea comună va aborda reticența populației față de vaccinare și va încerca să sporească acoperirea vaccinală în UE. Este coordonată de INSERM (Franța) și implică 23 de țări, dintre care 20 sunt state membre ale UE.

Acțiunea comună va contribui, de asemenea, la consolidarea cooperării dintre grupurile consultative naționale privind imunizarea, cu scopul de a spori transparența și încrederea în procesul de luare a deciziilor referitoare la introducerea unor noi vaccinuri.

Informații pe aceeași temă