Vaccinatie

Overzicht

Vaccinatie, inenting tegen ziektes, is het belangrijkste instrument om ziekten te voorkomen en ongetwijfeld een van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen. Immunisatie door vaccinatie is de beste manier om te voorkomen dat we het slachtoffer worden van ernstige en soms zelfs dodelijke besmettelijke ziekten. Dankzij grootschalige vaccinatie zijn de pokken uitgeroeid en komen polio en andere ziekten niet meer of bijna niet meer voor.

Huidige uitdagingen

Tegenwoordig worden elk jaar meer dan 100 miljoen kinderen ingeënt tegen ziekten zoals difterie, tetanus, kinkhoest, tuberculose, polio, mazelen, en hepatitis B. Vaccinatie redt wereldwijd naar schatting 2,5 miljoen levens per jaar en maakt heel wat kostbare behandelingen overbodig, bijvoorbeeld antimicrobiële behandelingen bij virusinfecties.

Ondanks deze briljante resultaten worden sommige EU-landen en buurlanden momenteel geconfronteerd met ongekende uitbraken van ziekten die door vaccinatie te voorkomen zijn. Dit komt door een te lage vaccinatiegraad. Het vertrouwen van de bevolking in vaccinatie neemt af en niet overal is de toegang tot vaccinatie even goed. Dat geeft niet alleen reden tot zorg, maar is volgens deskundigen een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid.

Actie op EU-niveau

De EU-landen zijn zelf bevoegd voor vaccinatie, maar de Europese Commissie helpt hen hun vaccinatiebeleid en -programma’s te coördineren.

In december 2018 heeft de Raad een voorstel aangenomen over betere samenwerking in de EU bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen. Dit initiatief moet de vaccinatiescepsis terugdringen, zorgen voor betere coördinatie bij de aanschaf van vaccins, onderzoek en innovatie ondersteunen en de samenwerking binnen de EU op dit terrein verbeteren.

De EU-landen worden aangemoedigd om in hun nationale vaccinatieprogramma’s initiatieven op te nemen om de vaccinatiegraad te verhogen en om routinecontroles van de vaccinatiestatus in te voeren.

De Commissie helpt de EU-landen ook om de vaccinatiegraad op peil te houden of zelfs te verhogen. Daartoe:

Gezamenlijke actie rond vaccinatie

De Europese Commissie helpt de EU-landen om zo veel mogelijk mensen in te enten. Daarom wordt gewerkt aan een gezamenlijke actie rond vaccinatie, die gedeeltelijk door het gezondheidsprogramma zal worden gefinancierd (3,55 miljoen euro).

Deze gezamenlijke actie gaat in 2018 van start en heeft tot doel de weerstand tegen vaccinatie terug te dringen en de vaccinatiegraad in de EU te verhogen. Zij wordt gecoördineerd door INSERM (Frankrijk) en 23 landen (waaronder 20 EU-landen) doen er aan mee.

De gezamenlijke actie is mede gericht op een betere samenwerking tussen nationale adviesgroepen (NITAG's). Die moet ervoor zorgen dat de besluitvorming over de introductie van nieuwe vaccins transparanter verloopt en meer vertrouwen wekt.

Zie ook: