Vaccination

Pregled

Cijepljenje je glavno sredstvo primarne prevencije bolesti i jedna od najekonomičnijih mjera kojima raspolaže javno zdravstvo. Imunizacija cjepivom najbolja je obrana koju imamo od ozbiljnih i katkad smrtonosnih zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti. Zahvaljujući cijepljenju širokih razmjera iskorijenjene su velike boginje, Europa se riješila dječje paralize i mnoge druge bolesti gotovo su potpuno nestale.

Postojeći izazovi

Danas se više od 100 milijuna djece svake godine cijepi protiv bolesti kao što su difterija, tetanus, pertusis, tuberkuloza, dječja paraliza, ospice i hepatitis B. Cijepljenjem se u svijetu svake godine spriječi oko 2,5 milijuna smrtnih slučajeva i smanjuju se troškovi liječenja određenih bolesti, što uključuje liječenje antimikrobnim lijekovima (koji se propisuju za virusne zaraze).

Unatoč sjajnim rezultatima, više država članica i susjednih zemalja trenutačno se zbog nedostatnih stopa procijepljenosti suočava s dosad nezabilježenim izbijanjima bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Nejednak pristup cjepivu i slabljenje povjerenja javnosti u cijepljenje uzrokuje zabrinutost i veliki je izazov stručnjacima za javno zdravlje.

Djelovanje na razini EU-a

Politika cijepljenja u nadležnosti je nacionalnih tijela, ali Europska komisija pomaže državama članicama da usklade svoje politike i programe.

Vijeće je u prosincu 2018. donijelo Preporuku za jačanje suradnje u EU-u u području bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Cilj je inicijative riješiti problem otpora prema cijepljenju, poboljšati koordinaciju nabave cjepiva, poduprijeti istraživanja i inovacije te ojačati suradnju u EU-u u području bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

Države članice potiču se da izrade i provedu nacionalne planove cijepljenja s inicijativama za poboljšanje procijepljenosti te da uvedu rutinske provjere statusa cijepljenja.

Osim toga, Komisija podupire države članice u održavanju ili povećanju stope cijepljenja:

Zajednička akcija u području cijepljenja

Europska komisija jača potporu nacionalnim mjerama cijepljenja, među ostalim pripremom zajedničke akcije u području cijepljenja koja se sufinancira sredstvima zdravstvenog programa (3,55 milijuna eura).

Zajednička akcija pokreće se 2018. i usmjerena je na smanjenje otpora prema cijepljenju i povećanje procijepljenosti u EU-u. Koordinira je INSERM (Francuska) i obuhvaća 23 zemlje (20 država članica).

Svrha joj je i ojačati suradnju nacionalnih savjetodavnih skupina za imunizaciju (NITAG) kako bi se povećala transparentnost i povjerenje u postupak donošenja odluka o uvođenju novih cjepiva.

Povezane informacije