Rokotukset

Yleiskatsaus

Rokottaminen on tärkein primaariprevention keino, jolla vähennetään sairastuvuutta, ja eräs kustannustehokkaimmista käytössä olevista kansanterveystoimista. Rokottamalla tapahtuva immunisaatio on paras puolustuskeino ehkäistävissä olevia, vakavia ja toisinaan tappavia tartuntatauteja vastaan. Yleisesti käytössä olevan rokottamisen ansiosta isorokko on hävinnyt kokonaan, polio häädetty Euroopasta ja monet muut taudit hävitetty lähes täysin.

Tämänhetkiset haasteet

Nykyään rokotetaan vuosittain yli 100 miljoonaa lasta tauteja, kuten kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, tuberkuloosia, poliota, tuhkarokkoa ja hepatiitti B:tä, vastaan. Maailmanlaajuisesti rokotuksilla ehkäistään noin 2,5 miljoonaa kuolemantapausta joka vuosi. Lisäksi rokotukset vähentävät tautien hoitokustannuksia (ml. mikrobilääkehoidot virusinfektioihin).

Näistä saavutuksista huolimatta monissa EU-maissa ja niiden naapurimaissa on viime aikoina esiintynyt rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien epidemioita, koska rokotuskattavuus ei ole ollut riittävä. Terveysalan asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että rokotteita ei kaikkialla ole tasavertaisesti saatavilla. Toisaalta huolestuttavaa on myös se, että kansalaisten luottamus rokotuksia kohtaan hiipuu ja rokotevastaisuudesta on tullut merkittävä kansanterveydellinen haaste.

EU:n tason toimet

Rokotuspolitiikka kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Euroopan komissio kuitenkin tukee EU-maita niiden toiminnan ja ohjelmien koordinoimisessa.

Neuvosto hyväksyi joulukuussa 2018 suosituksen EU-yhteistyön lisäämiseksi rokotteilla ehkäistävien tautien osalta. Tavoitteena on torjua rokotevastaisuutta, parantaa rokotteiden hankinnan koordinointia, tukea tutkimusta ja innovointia sekä vahvistaa EU-yhteistyötä rokotteilla ehkäistävien tautien osalta.

EU-maita kannustetaan kehittämään ja toteuttamaan kansallisia rokotussuunnitelmia, joissa on rokotuskattavuutta parantavia kannustimia, ja ottamaan käyttöön rokotusstatuksen rutiinitarkastukset.

Rokotusten määrän säilyttämiseksi ja lisäämiseksi EU-maissa Euroopan komissio lisäksi

Yhteinen rokotusohjelma

Komissio vahvistaa tukeaan kansallisille rokotusten kattavuutta lisääville toimille muun muassa yhteisen rokotusohjelman avulla. Ohjelma saa rahoitusta EU:n terveysohjelmasta (3,55 miljoonaa euroa).

Vuonna 2018 käynnistyvällä ohjelmalla torjutaan rokotevastaisuutta ja pyritään lisäämään rokotuskattavuutta EU:ssa. Sitä koordinoi INSERM (Ranska), ja mukana on 23 maata (joista 20 on EU-maita).

Ohjelmassa pyritään vahvistamaan kansallisten neuvoa-antavien ryhmien yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä luottamusta uusien rokotteiden käyttöönottoa koskevaan päätöksentekoon.

Lisätietoa