Vaktsineerimine

Ülevaade

Vaktsineerimine on haiguste ennetamise peamine vahend ja üks kulutõhusamatest rahvatervise valdkonna meetmetest. Immuniseerimine vaktsineerimise abil on parim kaitse raskete, välditavate ja mõnikord surmaga lõppevate nakkushaiguste eest. Tänu ulatuslikule vaktsineerimisele on rõuged likvideeritud, Euroopast on kadunud lastehalvatus ning ka paljud muud haigused on peaaegu kõrvaldatud.

Praegused probleemid

Igal aastal vaktsineeritakse rohkem kui 100 miljonit last selliste haiguste vastu nagu difteeria, teetanus, läkaköha, tuberkuloos, lastehalvatus, leetrid ja B-hepatiit. Igal aastal hoitakse maailmas vaktsineerimise abil ära hinnanguliselt 2,5 miljonit surmajuhtumit, vähendades sellega haiguspõhiseid ravikulusid, sealhulgas antimikroobse raviga seotud kulusid (viirusnakkuste puhul).

Hoolimata suurepärastest tulemustest minevikus, seisavad mitmed ELi ja selle naaberriigid praegu silmitsi enneolematute vaktsiinennetatavate haiguste puhangutega, mis on tingitud ebapiisavast vaktsineeritusest. Ebavõrdne juurdepääs vaktsiinidele ja üldsuse usalduse vähenemine vaktsineerimise suhtes on murettekitav ning rahvatervise ekspertide jaoks suur probleem.

ELi tasandi meetmed

Vaktsineerimine on riiklike ametiasutuste pädevuses, kuid Euroopa Komisjon toetab ELi riike poliitika ja programmide koordineerimisel.

Detsembris 2018 võttis nõukogu vastu soovituse, et tugevdada ELi koostööd vaktsiinennetatavate haiguste osas. Algatuse eesmärk on vähendada vaktsiinikõhklust, parandada vaktsiinihangete koordineerimist, toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning tugevdada ELi koostööd vaktsiinennetatavate haiguste osas.

ELi riike kutsutakse üles töötama välja ja rakendama riiklikke vaktsineerimiskavasid, mis hõlmavad algatusi vaktsineerituse parandamiseks ning millega võetakse kasutusele vaktsineerimisstaatuse rutiinne kontroll.

Lisaks toetab komisjon ELi riike vaktsineerimismäärade säilitamisel või suurendamisel järgmiselt:

Vaktsineerimist käsitlev ühismeede

Euroopa Komisjon toetab senisest enam liikmesriikide jõupingutusi suurendada üldist vaktsineeritust. Muu hulgas valmistatakse ette vaktsineerimist käsitlevat ühismeedet, mida kaasrahastatakse terviseprogrammist (3,55 miljoni euroga).

2018. aastal käivitatav ühismeede püüab ELis vähendada vaktsiinikõhklust ja suurendada vaktsineerituse taset. Ühismeedet koordineerib INSERM (Prantsusmaa) ja see hõlmab 23 (sh 20 ELi) riiki.

Samuti on selle eesmärk tugevdada riiklike vaktsineerimisalaste nõuanderühmade koostööd, et suurendada otsustusprotsessi läbipaistvust ja usaldusväärsust seoses uute vaktsiinide kasutuselevõtuga.

Lisateave