Εμβολιασμός

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Γενικό πλαίσιο

Ο εμβολιασμός αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την πρωτογενή πρόληψη των ασθενειών και ένα από τα πλέον αποτελεσματικά από πλευράς κόστους μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η ανοσοποίηση μέσω των εμβολίων είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε απέναντι σε σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες μεταδοτικές ασθένειες, οι οποίες μπορούν να προληφθούν. Χάρη σε εκτεταμένες εκστρατείες εμβολιασμού εξαλείφθηκε η ευλογιά, η Ευρώπη απαλλάχτηκε από την πολιομυελίτιδα, και έχουν σχεδόν εξαλειφθεί πολλές άλλες ασθένειες.

Σημερινές προκλήσεις

Σήμερα πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνιο εμβολιάζονται κατά ασθενειών, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η φυματίωση, η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά και η ηπατίτιδα Β. Εκτιμάται ότι χάρη στον εμβολιασμό προλαμβάνονται κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο, και μειώνονται οι δαπάνες για την ειδική θεραπεία ασθενειών, π.χ. μέσω αντιμικροβιακών θεραπειών (για τις ιογενείς λοιμώξεις).

Παρά το εξαιρετικό ιστορικό τους, αρκετές χώρες της ΕΕ και γειτονικές χώρες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πρωτοφανή κρούσματα ασθενειών που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβολιασμό λόγω ανεπαρκών ποσοστών κάλυψης με εμβολιασμό. Η άνιση πρόσβαση στον εμβολιασμό και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης του κοινού στα εμβόλια προκαλούν ανησυχία και συνιστούν σημαντική πρόκληση για τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Δράση σε επίπεδο ΕΕ

Παρόλο που η πολιτική εμβολιασμού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις χώρες της ΕΕ να συντονίζουν τις πολιτικές και τα προγράμματά τους.

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ όσον αφορά τις ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, στη βελτίωση του συντονισμού της προμήθειας εμβολίων, στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ όσον αφορά τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό.

Ενθαρρύνονται οι χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια εμβολιασμού και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κάλυψης, καθώς και να καθιερώσουν συστηματικούς ελέγχους της κατάστασης στον τομέα των εμβολιασμών.

Επιπλέον, η Επιτροπή βοηθά τις χώρες της ΕΕ να διατηρούν ή να αυξάνουν τα ποσοστά εμβολιασμού:

Κοινή δράση για τον εμβολιασμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη στήριξή τις στις εθνικές προσπάθειες για αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, μεταξύ άλλων, μέσω κοινής δράσης για τον εμβολιασμό, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για την Υγεία (3,55 εκατ. ευρώ).

Η κοινή δράση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2018, στοχεύει στην καταπολέμηση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό και στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ. Την συντονίζει το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Γαλλίας (INSERM) και συμμετέχουν σε αυτή 23 χώρες (μεταξύ των οποίων 20 χώρες της ΕΕ).

Η κοινή δράση θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συμβουλευτικών ομάδων ανοσοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά την εισαγωγή νέων εμβολίων.

Σχετικές πληροφορίες