Očkování

Shrnutí

Očkování je nejdůležitějším nástrojem primární prevence a jedním z nákladově nejefektivnějších dostupných opatření k ochraně veřejného zdraví. Imunizace prováděnou vakcínami je nejlepší dostupnou obranou proti závažným nakažlivým a někdy i smrtelným chorobám, kterým lze předejít. Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit neštovice, dětskou obrnu a ve velké míře i dalších nemoci.

Aktuální výzvy

V současné době je každoročně očkováno více než 100 milionů dětí proti chorobám jako je záškrt, černý kašel, tetanus, obrna, spalničky, tuberkulóza či hepatitida typu B. Podle odhadů zabrání očkování celosvětově každý rok 2,5 milionům úmrtí a snižuje náklady na léčbu jednotlivých nemocí, včetně antimikrobiální léčby (předepisované na virové infekce).

Navzdory vynikajícím výsledkům zaznamenáváme v současné době v několika zemích EU a několika sousedních zemích kvůli nedostatečné proočkovanosti bezprecedentní výskyt nemocí, jimž lze očkováním předcházet. Nerovnoměrný přístup k vakcínám a slábnoucí důvěra veřejnosti v očkování je znepokojující a pro odborníky z oblasti veřejného zdraví představuje velkou výzvu.

Opatření EU

Politika očkování spadá do kompetence vnitrostátních orgánů, nicméně Evropská komise členské státy podporuje při koordinaci jejich politiky a programů.

V prosinci 2018 schválila Rada doporučení k posílení spolupráce zemí EU zaměřené na prevenci nemocí, jimž lze očkováním předcházet. Cílem iniciativy je řešit liknavost spojenou s očkováním, zlepšit koordinaci ohledně očkovacích látek, podporovat výzkum a inovace a posílit spolupráci zemí EU.

Členské státy EU se vyzývají, aby vypracovaly a prováděly vnitrostátní plány očkování a iniciativy zaměřené na zvýšení proočkovanosti a aby zavedly pravidelné kontroly očkování.

Komise také podporuje členské státy při udržování a zvyšování míry proočkovanosti těmito opatřeními:

Společná akce v oblasti vakcinace

Evropská komise zvyšuje svou podporu vnitrostátnímu úsilí zaměřenému na zvýšení proočkovanosti, mimo jiné přípravou společné akce spolufinancované z programu pro oblast zdraví (s rozpočtem 3,55 milionu eur).

Společná akce započala v roce 2018. Bude řešit liknavost vůči očkování a snažit se proočkovanost v EU zvýšit. Koordinuje ji francouzský institut INSERM a zapojeno je 23 zemí (z toho 20 z EU).

Společná akce bude usilovat o posílení spolupráce mezi vnitrostátními poradními skupinami pro imunizaci (NITAG) s cílem zaručit větší transparentnost a důvěru v rozhodovací proces týkající se zavádění nových očkovacích látek.

Související informace