Ваксинация

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Ваксинацията – имунизирането на хората срещу болести, причинявани от вируси или бактерии – е без съмнение една най-рентабилните съществуващи мерки за обществено здравеопазване. Масовата ваксинация помогна за премахването на едрата шарка и детския паралич в Европа.

Национално равнище

Във всички страни от ЕС се препоръчва ваксиниране против сериозни и понякога опасни за живота болести. Въпреки това някои ваксини остават слабо използвани и недооценени.

Европейско равнище

За да подкрепи страните от Съюза при запазването или повишаването на процентите на ваксинация срещу предотвратими чрез ваксинация заболявания, Европейската комисия:

  • помага за въвеждането на ваксини против рак на маточната шийка 
  • насърчава сезонната ваксинация против грип за хората, заплашени от тежки усложнения, ако се разболеят от грип („рискови групи“). Препоръка на Съвета от 22 декември 2009 г. призовава страните от ЕС да поемат ангажимент до зимата на 2014-2015 г. да ваксинират 75 % от хората от рискови групи против сезонния грип всяка година
  • насърчава страните от ЕС да гарантират, че възможно най-голям брой деца получават основните детски ваксини.

Също така Комисията помогна на страните от ЕС да изготвят стратегия за ваксинация против пандемията от грип H1N1  (познат под името "свински грип").