Vaccinationer

Influensa

Vaccination spelar en central roll när det gäller att skydda människor mot influensa.

För att se till att alla i EU får tillgång till säkra och effektiva vacciner, samarbetar kommissionen med

Säsongsvaccin

Viruset som orsakar säsongsinfluensa ändrar sig från år till år. Vaccinen måste därför också anpassas varje år så att de säkert fungerar. Men trots att det finns säkra och effektiva vaccin är det inte tillräckligt många i EU som vaccinerar sig.

Den 22 december 2009 antog Europeiska rådet en rekommendation om vaccinering mot säsongsinfluensa där man uppmanar EU-länderna att se till att fler personer i riskgrupperna vaccinerar sig. Målet är 75 procent senast 2015.

Pandemivaccin

När en pandemi bryter ut måste man först identifiera det nya viruset innan man kan framställa ett vaccin. Det tar flera månader att få fram specifika pandemivaccin.

Kommissionen samarbetar med Europeiska läkemedelsmyndigheten för att snabba på godkännandeförfarandet när en pandemi har konstaterats. Eftersom godkännandena endast bygger på begränsade uppgifter, finns ett system i EU för att övervaka biverkningarna när ett vaccin väl börjar användas.

När en pandemi bryter ut hjälper kommissionen också EU-länderna att samordna sina insatser, bland annat när det gäller vaccin.

År 2009 hjälpte kommissionen medlemsländerna att ta fram en vaccinationsstrategi mot pandemisk influensa A(H1N1)  (den s.k. svininfluensan).