Vaccinationer

Influensa

Vaccination spelar en central roll när det gäller att skydda människor mot influensa. I EU räknar man med att enbart vaccineringen mot säsongsinfluensa kan förhindra upp till 37 000 dödsfall varje år.

Säsongsvaccin

Influensaviruset förändras från år till år och därför måste man vaccinera sig varje år för att ha ett fullgott skydd. År 2014 lade kommissionen fram en analys av hur EU-länderna har följt rådets rekommendation om vaccination mot säsongsinfluensa, som går ut på att 75 procent av riskgrupperna ska vaccineras mot säsongsinfluensa varje år.

För att se till att alla i EU får tillgång till säkra och effektiva vacciner samarbetar kommissionen med

Pandemivaccin

När en pandemi bryter ut hjälper kommissionen EU-länderna att samordna sina insatser, bland annat när det gäller vaccin. År 2009 hjälpte kommissionen till med att ta fram nationella vaccinationsstrategier mot svininfluensa.

Ett vaccin kan börja utvecklas först när viruset har identifierats, vilket kan ta flera månader. Därför har kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten infört möjligheter att snabba på godkännandeförfarandet för vaccin när en pandemi har konstaterats.

EU har också ett system för att övervaka biverkningarna när ett vaccin väl börjar användas.