Očkovanie

Chrípka

Očkovanie zohráva pri ochrane ľudí pred chrípkou dôležitú úlohu. Odhaduje sa, že v Európskej únii zabráni každý rok len očkovanie proti sezónnej chrípke až 37 000 úmrtiam.

Očkovacie látky proti sezónnej chrípke

Vírus sezónnej chrípky sa každý rok vyvíja a ak majú byť vakcíny stále účinné, musia sa podávať opakovane každý rok. Európska komisia vydala v roku 2014 pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom uviedla predbežnú analýzu stavu vykonávania odporúčania Rady o očkovaní proti sezónnej chrípke a naliehavo vyzvala krajiny EÚ, aby sa zaviazali každý rok zaočkovať proti sezónnej chrípke 75 % rizikových skupín.

Na to, aby sa pre občanov zabezpečil prístup k bezpečným a účinným vakcínam, Európska komisia spolupracuje s týmito stranami:

Očkovacie látky proti pandémii

Keď sa vyskytne pandémia, Komisia pomáha krajinám EÚ s koordináciou ich reakcie vrátane opatrení týkajúcich sa vakcín. Napríklad v roku 2009 pomohla pri vypracovaní vnútroštátnych stratégii očkovania proti pandemickej chrípke A(H1N1)v (tzv. „prasacia chrípka“).

Keďže vakcína sa môže vyvíjať až po identifikácii vírusu (čo môže trvať niekoľko mesiacov), Komisia spoločne s agentúrou EMA prijíma opatrenia na urýchlenie postupu udelenia povolenia na uvedenie na trh v prípade, že je vyhlásená pandémia.

Okrem toho spolupracuje s agentúrou EMA, centrom ECDC a inými príslušným zainteresovanými stranami na vytvorení účinného systému monitorovania nežiaducich účinkov po tom, ako sa vakcína začne používať.