Očkovanie

Chrípka

Očkovanie zohráva pri ochrane pred chrípku dôležitú úlohu.

Aby mali Európania prístup k bezpečným a účinným vakcínam, Európska komisia spolupracuje s

Sezónne očkovania

Očkovania sa musia každoročne prispôsobiť meniacim sa vírom chrípky. Napriek tomu, že existujú bezpečné a účinné vakcíny, nezaočkuje sa každý rok potrebný počet Európanov.

22. decembra 2009 Európska rada preto prijala odporúčanie o vakcinácii proti sezónnej chrípke , podľa ktorého by sa do roku 2015 malo pravidelne zaočkovať 75 % rizikovej populácie.

Vakcinácia v prípade pandémie

V prípade vzniku pandémie nie je možné vyrobiť očkovaciu látku pred tým, ako sa nový vírus identifikuje. Trvá aj niekoľko mesiacov, kým sa určitá vakcína stane dostupnou pre verejnosť.

V prípade vyhlásenia pandémie Komisia spolupracuje s Európskou agentúrou pre lieky, aby bol proces uvedenia vakcíny na trh čo možno najkratší. Keďže povoľovací proces sa zakladá na obmedzenom množstve údajov, Komisia vytvorila v spolupráci s agentúrou, Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a inými partnermi efektívny systém na monitorovanie vedľajších účinkov po aplikácii vakcíny.

V prípade vzniku pandémie Komisia pomáha členským krajinám pri koordinácii ich reakcie vrátane opatrení súvisiacich s očkovaním obyvateľstva.

V roku 2009 Komisia pomohla členským štátom vypracovať imunizačnú stratégiu proti pandémii chrípky H1N1  (tiež známa ako prasacia chrípka).