Szczepienia

Grypa

Szczepienia odgrywają niezwykle ważną rolę w ochronie ludzi przed grypą. Ocenia się, że w Unii Europejskiej szczepienie przeciwko samej tylko grypie sezonowej pozwala uchronić przed śmiercią do 37 000 osób rocznie.

Szczepionki przeciw grypie sezonowej

Wirusy grypy ewoluują z roku na rok, dlatego aby zapewnić skuteczność szczepionki, należy ją podawać każdego roku od nowa. W 2014 r. Komisja Europejska wydała dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawiła śródokresową analizę postępu we wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie szczepienia przeciwko grypie sezonowej, nawołując kraje UE do corocznego poddawania szczepieniom przeciw grypie sezonowej 75 proc. osób należących do grup ryzyka.

Aby zapewnić obywatelom dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek, Komisja współpracuje z:

Szczepionki przeciw grypie pandemicznej

Kiedy dochodzi do pandemii, Komisja pomaga krajom UE w koordynowaniu ich reakcji, w tym działań związanych ze szczepionkami. W 2009 r. pomogła na przykład w opracowaniu krajowych strategii szczepień przeciwko pandemii grypy H1N1 (tzw. świńskiej grypy).

Ponieważ opracowanie szczepionki może nastąpić dopiero po rozpoznaniu wirusa (co może potrwać kilka miesięcy), Komisja wraz z EMA zdecydowały o przyspieszeniu procedury dopuszczenia szczepionki do obrotu zaraz po ogłoszeniu pandemii.

Komisja nawiązała także współpracę z EMA, ECDC i innymi zainteresowanymi stronami przy tworzeniu skutecznego systemu monitorowania niepożądanych reakcji po użyciu szczepionki.