Szczepienia

Grypa

Szczepienia odgrywają niezwykle istotną rolę w ochronie ludzi przed grypą.

Aby zapewnić Europejczykom dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek, Komisja współpracuje z następującymi podmiotami:

Szczepionki przeciw grypie sezonowej

Co roku pojawiają się inne wirusy grypy sezonowej, dlatego szczepionki trzeba co roku modyfikować, aby mieć pewność co do ich skuteczności. Pomimo że istnieją skuteczne i bezpieczne szczepionki, korzysta z nich zbyt mała liczba Europejczyków.

22 grudnia 2009 r. Rada Europejska przyjęła zalecenie w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej. Jego celem jest objęcie szczepieniami większej liczby osób z grup ryzyka, a mianowicie 75 proc. do roku 2015.

Szczepionki pandemiczne

W przypadku nowej pandemii nową szczepionkę można wyprodukować dopiero wtedy, gdy zostanie zidentyfikowany wywołujący ją wirus. Zanim nowa szczepionka przeciw grypie pandemicznej pojawi się na rynku, upływa kilka miesięcy.

Komisja współpracuje z agencją EMA w celu przyspieszenia procedury dopuszczenia szczepionek do obrotu w sytuacji ogłoszenia pandemii. Ponieważ zezwolenia opierają się na ograniczonych danych o wirusie, Komisja współdziała również z EMA, ECDC i innymi zainteresowanymi stronami, aby stworzyć system skutecznego monitorowania działań ubocznych, które mogą wystąpić po zastosowaniu szczepionki.

W sytuacji pandemii Komisja wspomaga również kraje UE w koordynowaniu działań, w tym działań związanych ze szczepionkami.

W 2009 Komisja pomogła krajom UE opracować strategię szczepień przeciw grypie pandemicznej H1N1  (powszechnie określanej jako „świńska grypa”).