Vakcinācija

Gripa

Vakcinācijai ir izšķirīgi svarīga nozīme cilvēku aizsardzībā pret gripu. Tiek lēsts, ka vakcinācija pret sezonālo gripu vien Eiropas Savienībā novērš līdz 37 000 nāves gadījumu gadā.

Vakcīnas pret sezonālo gripu

Tā kā sezonālie gripas vīrusi katru gadu mainās, vakcinācija pret tiem ir jāveic katru gadu no jauna, lai nodrošinātu tās efektivitāti. Eiropas Komisija 2014. gadā publicēja Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā tā sniedz vidusposma analīzi attiecībā uz progresu, kas panākts, īstenojot Padomes Ieteikumu par vakcināciju pret sezonālo gripu, un kurā tā arī mudina ES valstis uzņemties saistības attiecībā uz ikgadējo vakcināciju pret sezonālo gribu un panākt, ka tiek vakcinēti 75 % riska grupas cilvēku.

Lai garantētu, ka iedzīvotājiem ir piekļuve drošām, efektīvām vakcīnām, Komisija sadarbojas ar:

Vakcīnas pret pandēmisko gripu

Kad izceļas pandēmija, Komisija palīdz ES valstīm koordinēti reaģēt, tostarp īstenot ar vakcīnām saistītos pasākumus. Piemēram, 2009. gadā tā palīdzēja izstrādāt valsts vakcinācijas stratēģijas cīņā pret pandēmisko gripu H1N1 (sauktu par “cūku gripu”).

Tā kā vakcīnas izstrāde ir iespējama tikai tad, kad ir identificēts vīruss, un tā var ilgt vairākus mēnešus, Komisija kopā ar EMA, ir veikusi pasākumus, lai pandēmijas gadījumā paātrinātu tirdzniecības atļaujas procedūru.

Tā arī ir sadarbojusies ar Eiropas Zāļu aģentūru, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citām ieinteresētajām personām, lai izveidotu efektīvu sistēmu nevēlamu blakņu novērošanai, kad konkrētā vakcīna būs laista lietošanā.