Vakcinācija

Gripa

Vakcinācijai ir ārkārtīgi liela nozīme cilvēku pasargāšanā no gripas.

Lai panāktu, ka eiropiešiem ir pieejamas nekaidīgas un efektīvas vakcīnas, Komisija sadarbojas ar vairākiem partneriem:

Sezonālās vakcīnas

Sezonālie gripas vīrusi mainās katru gadu. Tāpēc vakcīnas katru gadu ir jāpielāgo, lai tās darbotos. Lai gan pastāv nekaitīgas un efektīvas vakcīnas, Eiropā vakcinējas nepietiekams skaits cilvēku.

2009. gada 22. decembrī Eiropadome pieņēma ieteikumu par vakcināciju pret sezonālo gripu, lai panāktu, ka tiek vakcinēts lielāks riska kategoriju cilvēku skaits — 75% līdz 2015. gadam.

Pandēmijas vakcīnas

Izceļoties pandēmijai, vakcīnu nevar izstrādāt, kamēr nav noteikts jaunais vīruss, kas pandēmiju izraisījis. Konkrētās pandēmijas vakcīnas izstrādē paiet vairāki mēneši.

Komisija ir sadarbojusies ar EMA, lai paātrinātu procedūru, kādā izdod vakcīnas tirdzniecības atļauju, kad ir pasludināta pandēmija. Tā kā atļaujas tiek izdotas, pamatojoties uz ierobežotiem datiem, Komisija ir sadarbojusies arī ar EMA, ECDC un citiem nozīmīgiem ieinteresētajiem, lai izveidotu efektīvu sistēmu, kā novērot blaknes, kad ir sākta vakcīnas lietošana.

Pandēmijas gadījumā Komisija arī palīdz ES dalībvalstīm saskaņot reaģēšanas pasākumus, arī saistībā ar vakcīnām.

2009. gadā Komisija palīdzēja ES valstīm izstrādāt vakcinēšanas stratēģiju pret pandēmisko H1N1 gripu  (plašāk pazīstamu ar nosaukumu "cūku gripa").